Midnight Run Helsinki 29.8.2020 inställt

Just nu är det mycket osäkert om stora evenemang kan genomföras i augusti. Regeringen har bestämt att förbjuda evenemang med över 500 deltagare i juni och juli, men de kan med kort varsel förlänga dessa direktiv. På grund av den stora osäkerheten om hur läget ser ut i augusti har vi beslutit att inställa Midnight Run Helsinki 29.8.2020. Löparnas hälsa är vår prioritet och det har också påverkat vårt beslut. Vi utreder möjligheten att erbjuda er ett alternativt lopp; Midnight Run - Spring där du är. En upplevelse som vi i så fall vill förhöja med digitala lösningar.  Mera information om hur man kan delta i det möjliga "virtuella" loppet, flytta anmälan till loppet 2021 eller ansöka om återbetalning kommer vi att publicera här på hemsidan senast 1.6.2020.